Pescuit sportiv in Delta Dunarii

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii anunta aparitia Ordinului privind aprobarea conditiilor de practicare a pescuitului recreativ / sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ / sportiv si modelelor permiselor de pescuit recreativ /sportiv in ariile naturale protejate, emis in comun de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (159/24 iunie 2011) si Ministerul Mediului si Padurilor (1266/18 aprilie 2011) si publicat in Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 511/19 iulie 2011.

Prezentul ordin prevede la Art. 1. – alin. (2). ca: Atribuirea dreptului de pescuit recreativ / sportiv in habitatele piscicole naturale, inclusiv din perimetrul ariilor naturale protejate, se face de catre administratorii resursei acuatice vii, in conditiile legii.

Art. 2. al Ordinului privind aprobarea conditiilor de practicare a pescuitului recreativ / sportiv prevede ca: Practicarea pescuitului recreativ / sportiv in perimetrul Rezervatiei Biosfeni “Delta Dunarii” se face in baza permiselor de pescuit recreativ / sportiv emise si eliberate de catre Administratia Rezervatiei Biosferei ‘Delta Dunarii’.

Permisul de pescuit recreativ / sportiv este, potrivit Art. 4:

un document cu regim special, inseriat;
este nominal si netransmisibil;
se elibereaza anual.

Pentru zonele de pescuit receativ / sportiv din perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, procedura privind emiterea si eliberarea permiselor de pescuit recreativ / sportiv se aproba prin decizie a guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Potrivit Ordinului privind aprobarea conditiilor de practicare a pescuitului recreativ / sportiv: Pescuitul recreativ / sportiv in ariile naturale protejate se practica pe baza regulamentului de practicare a pescuitului recreativ sportiv prevazut in anexa nr. 2 (Art. 7. – (1)).

Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ / sportiv prevede ca detinatorii de permise de pescuit  recreativ/sportiv au urmatoarele obligatii (Art. 5.):

sa respecte legislatia privind desfasurarea pescuitului recreativ / sportiv;
sa se legitimeze si sa prezinte documentele solicitate de organele de control abilitate;
pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, sa detina permis de acces eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”
sa pastreze curatenia in zona de pescuit.

Zonele de pescuit recreativ / sportiv din perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” sunt prevazute in anexa nr. 3.

Textul integral al Ordinului privind aprobarea conditiilor de practicare a pescuitului reereativ / sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului reereativ / sportiv si modelelor permiselor de pescuit recreativ / sportive in ariile naturale protejate este disponibil pe site-ul oficial al ARBDD: www.ddbra.ro .

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii 2

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii 2

Share daca ti-a placut

Poate te intereseaza si:

Daca ai de facut completari sau nu esti de acord scrie-ne