Ordinul de prohibitie 2008

ORDIN
privind prohibitia pescuitului în anul 2008

In temeiul art. 12 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, 
In temeiul art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea In domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului In Raul Prut si In lacul de acumulare Stanca-Costesti, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1.207/2003, 
In baza art. 7 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, 
In baza art. 5 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, cu completarile ulterioare, 
avand In vedere Referatul comun de aprobare nr. 1.765 din 20 martie 2008 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si nr. 124.914 din 8 aprilie 2008 al Directiei conservarea naturii, biodiversitate, biosecuritate,

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si Ministrul mediului si dezvoltarii durabile emit urmatorul ordin: 

SECTIUNEA 1 
Zone si perioade de prohibitie

Art. 1. – (1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in apele maritime interioare si in apele continentale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 15 aprilie-13 iunie inclusiv, si in apele care constituie frontiera de stat, pe o durata de 45 de zile, in perioada 15 aprilie-29 mai inclusiv, cu exceptia celor prevazute in prezentul ordin. 
(2) Se interzice pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in raul Prut, in zonele inundate permanent sau temporar si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, pe o durata de 60 de zile consecutive, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin. 
Art. 2. – In Complexul Razelm-Sinoie si in lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 iunie
inclusiv. 
Art. 3. – Se declara zone de protectie pentru resursele acvatice vii urmatoarele: 
a) Dunarea Veche, intre confluenta canalului Olguta cu Dunarea Veche si confluenta Dunarea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 noiembrie inclusiv, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate; 
b) sectorul de pe Dunarea Veche cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 si pana la confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate; 
c) lacul Gasca din Complexul Somova-Parches, in tot timpul anului; 
d) lacul Erenciuc, in tot timpul anului; 
e) cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe din zonele rectificate, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate; 
f) pe bratul Sfantu Gheorghe, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie inclusiv, cu exceptia pescuitului de reproducatori de sturioni in stare vie, in urmatoarele zone: 
– km 22-25; 
g) pe Dunare, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie inclusiv, cu exceptia pescuitului de reproducatori de sturioni in stare vie, in urmatoarele zone: 
– Mm 53-54 (Toana Baza/in aval de Isaccea); 
– Mm 67-68,5 (Toanele Pluton si Groapa Catargului); 
h) pe Bratul Borcea, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie inclusiv, cu exceptia pescuitului de reproducatori de sturioni in stare vie, in urmatoarele zone: 
– km 37-41 (Stelnica). 
Art. 4. – Se declara zone cu regim de protectie integrala pentru resursele acvatice vii din Marea Neagra urmatoarele: 
a) zona strict protejata Sacalin-Zatoane; 
b) zona strict protejata a Rezervatiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitata de coordonatele: 
NV: 43°47  lat. N si 28°35 18  long. E; 
NE: 43°47  lat. N si 28°40\ long. E; 
SV: 43°44  20 lat. N si 28°35  18  long. E; 
SE: 43°44  20 lat. N si 28°40 long. E, si a carei limita dinspre mal este balizata.

SECTIUNEA a 2-a 
Specii si perioade de prohibitie

Art. 5. – (1) Se interzice pescuitul anumitor specii de pesti, dupa cum urmeaza: 
a) in perioada 15 aprilie-13 iunie inclusiv, pescuitul stiucii se poate efectua numai in scop recreativ/sportiv, prin utilizarea momelilor artificiale; 
b) pastravului de mare si mihaltului tot timpul anului; 
c) pastravului indigen, pastravului fantanel si al coregonului, in perioada 15 septembrie-31 decembrie inclusiv, iar al lipanului, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 31 mai inclusiv; 
d) in apele Marii Negre se interzic: 
– pescuitul rechinului, in perioada 15 aprilie-15 iunie inclusiv; 
– pescuitul delfinilor in tot timpul anului; 
– recoltarea rapanei pe o durata de 60 de zile, in perioada 1 iulie-29 august inclusiv, si a midiei fixate pe stanci si diguri, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 29 mai inclusiv. 
(2) Pescuitul calcanului si dimensiunile minime ale ochiurilor de plasa se supun dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 1.579/2007 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de stabilire a posibilitatilor de pescuit si a conditiilor aferente aplicabile pentru anul 2008 in Marea Neagra pentru anumite resurse halieutice si grupuri de resurse halieutice. 
Art. 6. – Prohibitia pescuitului scrumbiei de Dunare in anul 2008 se stabileste, pe sectoare, astfel: 
a) in Marea Neagra, pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43 pe o durata de 7 zile, in perioada 24-30 aprilie inclusiv; 
b) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43 pana la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 21 de zile, in perioada 27 aprilie-19 mai inclusiv; 
c) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pana la Gura Timocului, km 845,6, pe o durata de 30 de zile, in perioada 28 aprilie-27 mai inclusiv.

SECTIUNEA a 3-a 
Unelte, dimensiuni minime ale ochiurilor de plasa si metode de pescuit

Art. 7. – In activitatea de pescuit in scop comercial se interzice folosirea: 
a) la pescuitul in Marea Neagra a avelor de orice tip, setcilor cu marimea laturii ochiurilor de plasa cuprinse intre a = 40 mm si a = 100 mm, respectiv, 2a = 80 mm si 2a = 200 mm, sirurilor de setci in deriva a caror lungime totala este mai mare de 2,5 km; 
b) setcilor de calcan confectionate din ate cu finetea mai mica de 6,350 m/kg si a lavelor cu lungimea mai mare de 1 km; 
c) traulului in Marea Neagra sub izobata de 20 m; 
d) uneltelor tip draga si traulului de fund in Marea Neagra 
e) uneltelor de pescuit, fara marcarea pozitiilor acestora si a marcilor de identificare; 
f) setcilor si a avelor de orice tip in Complexul Razelm-Sinoie si in lacurile litorale; 
g) setcilor de rechin in zona marina a Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, respectiv pana la izobata de 20 m; 
h) navoadelor in reteaua de canale, garle si sahale; 
i) uneltelor de tip prostovol, napatca si trandadaie, precum si a laptasului, in zona Rezervatiei Biosferei \”Delta Dunarii\”; 
j) navoadelor, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 10 septembrie inclusiv, in Delta si in Lunca inundabila a Dunarii, si incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 1 octombrie inclusiv in Complexul Razelm-Sinoie si in celelalte lacuri litorale; 
k) setcilor de scrumbie in perioada 1 august-31 decembrie inclusiv; 
l) uneltelor de pescuit tractate de tip traul si navod pe Dunare si pe bratele sale; 
m) uneltelor de plasa in raurile si lacurile naturale din zona de munte; 
n) carmacelor si carmacutelor in apele continentale si in apele maritime interioare. 
Art. 8. – Este interzisa utilizarea uneltelor de pescuit care au dimensiuni minime ale ochiurilor de plasa mai mici de: 
a) a = 30 mm, respectiv 2a = 60 mm, la setcile pentru scrumbie si chefal; 
b) a = 20 mm, respectiv 2a = 40 mm, la uneltele de tip sac instalate la stavilarele lacurilor litorale; 
c) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la camera de prindere a talienelor in zona litoralului romanesc al Marii Negre; 
d) a = 100 mm, respectiv 2a = 200 mm, la setcile de rechin; 
e) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la camasa sacului de traul in Marea Neagra;
f) a = 10 mm, respectiv 2a = 20 mm, la matita navoadelor de plaja;
g) a = 50 mm, respectiv 2a = 100 mm, la matita navoadelor in Complexul Razelm-Sinoie; 
h) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la camerele de prindere ale vintirelor si talienelor de balta in Complexul Razelm-Sinoie si in lacurile litorale; 
i) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la uneltele de pescuit tip setci si ave, cu exceptia setcilor de scrumbie; 
j) a = 32 mm, respectiv 2a = 64 mm, la uneltele tip navod, vintire si taliene de balta; 
k) a = 12 mm, respectiv 2a = 24 mm, la setcile de oblete in afara perimetrului Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
.

SECTIUNEA a 4-a 
Dispozitii finale

Art. 9. – Dimensiunea minima in centimetri a urmatoarelor specii de moluste marine este:
a) 4,5 cm – midia (lungimea cochiliei); 
b) 5 cm – rapana (lungimea cochiliei). 
Art. 10. – (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura si celor situate in ariile naturale protejate, cu exceptia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”. 
(2) Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” activitatea de pescuit este permisa numai in amenajarile piscicole licentiate, prin notificarea prealabila cu 48 de ore inainte si in prezenta reprezentantilor Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura. 
Art. 11. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art. 12. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 237/627/2007 privind prohibitia pescuitului in anul 2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2007. 
Art. 13. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Gheorghe Albu
secretar de stat
p. Ministrul mediului si dezvoltarii durabile,
Silviu Stoica
secretar de stat

Share daca ti-a placut

Poate te intereseaza si:

Daca ai de facut completari sau nu esti de acord scrie-ne