Ordinul de prohibitie 2007

Când e permis pescuitul şi la ce specii pentru anul 2007.
 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR MINISTERUL MEDIULUI 
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 
 
ORDIN privind prohibiţia pescuitului în anul 2007

În temeiul art. 3825 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 5, alin. (8 ) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare: 
Având în vedere referatul de aprobare nr. 1056 din 08.03.2007 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură;
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului şi gospodăririi apelor emit următorul ordin:

SECŢIUNEA I
Zone şi perioade de prohibiţie

Art. 1 Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în bazinele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, şi pe zonele de frontieră, pe o durată de 45 de zile, în perioada 09 aprilie – 23 mai inclusiv, cu excepţia celor prevazute în prezentul ordin.

Art. 2 În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice pe o durată de 90 de zile, în perioada 01aprilie – 30 iunie inclusiv.

Art. 3 Se declară zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:
a) Dunărea Veche între confluenţa canalului Olguţa cu Dunărea Veche şi confluenţa Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durată de 275 de zile, în perioada 1 martie – 30 noiembrie inclusiv, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate; 
b) sectorul de pe Dunărea Veche cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 şi până la confluenţa cu canalul Sulina Mm 8+600, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, în tot timpul anului; 
d) lacul Erenciuc, în tot timpul anului; 
e) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate; 
f) pe Dunăre în perioada 15 februarie – 15 mai cu excepţia pescuitului de reproducători de sturioni în stare vie, în următoarele zone:
Mm 54,5 – 56,5 – Isaccea
Mm 65,5 – 66.5 – Far
Mm 67 – 67,5 – Groapa Catargului
Mm 67.5 – 68.5 – Pluton
Mm 68,5 – 69,5 – Toana Nouă 
g) pe Braţul Borcea în perioada 15 aprilie – 01 iunie cu excepţia pescuitului de reproducatori de sturioni în stare vie, în urmatoarele zone:
km 32,0 – 40 – Stelnica
km 43 – 49 – Feteşti Oras
km 220 Stăncuţa – km 223 Dunărea Inferioară
h) pescuitul reproducătorilor de sturioni în stare vie se face numai în timpul zilei între orele 05 – 20.

Art. 4 Se declară zone cu regim de protecţie integrală pentru resursele acvatice vii din Marea Neagră următoarele:
a) zona strict protejată Sacalin – Zătoane;
b) zona strict protejată a Rezervaţiei Marine Vama Veche – 2 Mai, delimitată de coordonatele: NV: 43047` lat. N şi 28035`18” long. E; NV: 43047` lat. N şi 28040` long. E; NV: 43044`20” lat. N şi 28035`18” long. E; NV: 43044`20” lat. N şi 28040` long. E.

SECŢIUNEA II
Specii şi perioade de prohibiţie

Art. 5 (1) Se interzice pescuitul anumitor specii de peşti, după cum urmează: 
a) ştiucii, pe o durata de 40 de zile în perioada 15 februarie – 26 martie în anii 2007 şi 2008; în perioada 09 aprilie – 07 iunie pescuitul ştiucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ/sportiv şi a momelilor artificiale; 
b) lostriţei, păstrăvului de mare şi mihalţului, tot timpul anului;
c) păstrăvului indigen, păstrăvului fântânel şi al coregonului, pe o durata de 228 de zile, în perioada 15 septembrie 2007 – 30 aprilie 2008, iar al lipanului, pe o durată de 152 de zile, în perioada 1 ianuarie – 31 mai, în anii 2007 si 2008; 
d) în marea teritorială se interzic:
– pescuitul rechinului şi calcanului, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 aprilie – 15 iunie inclusiv; 
– pescuitul delfinilor în tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (Zona Economică Exclusivă);
– recoltarea rapanei pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 iulie – 29 august inclusiv şi a midiei fixate pe stânci şi diguri, pe o durată de 90 de zile, în perioada 1 martie – 29 mai inclusiv, în anii 2007 si 2008; 
– celelalte specii marine de peşti sunt permise la pescuit tot timpul anului.

Art. 6 Prohibiţia pescuitului scrumbiei de Dunăre în anul 2007 se stabileşte, pe sectoare, după cum urmează:
a) se interzice pescuitul scrumbiei pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 7 zile, în perioada 9 – 15 aprilie inclusiv;
b) se interzice pescuitul scrumbiei pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43 până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 20 de zile, în perioada 11 – 30 aprilie inclusiv; 
c) se interzice pescuitul scrumbiei pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 26 aprilie – 25 mai inclusiv.

SECŢIUNEA III
Unelte, dimensiuni minime ale ochiurilor de plasă şi metode de pescuit 

Art. 7 În activitatea de pescuit în scop comercial se interzice folosirea: 
a) la pescuitul marin a avelor de orice tip, ohanelor, setcilor în derivă a căror lungime totală este mai mare de 2,5 km, precum şi a setcilor de calcan confecţionate din aţe cu fineţea mai mică de 6,350 m/kg;
b) traulului în zona marină sub izobata de 20 m;
c) uneltelor tip dragă şi traulului de fund în marea teritorială;
d) setcilor şi a avelor de orice tip în Complexul Razim – Sinoie şi în lacurile litorale;
e) setcilor şi avelor de orice tip tractate ; 
f) năvoadelor în reţeaua de canale, gârle şi sahale ;
g) uneltelor de tip prostovol, năpatcă şi trandadaie, precum şi a lăptaşului, în zona RBDD;
h) năvoadelor, pe o durată de 154 de zile, în perioada 10 aprilie – 10 septembrie inclusiv, în Delta şi în Lunca inundabilă a Dunării, şi în perioada 1 aprilie – 1 octombrie în Complexul Razim-Sinoie şi în celelalte lacuri litorale;
i) setcilor şi avelor de orice tip în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” în perioada 1 iulie – 31 august;
j) setcilor de scrumbie în perioada 1 august 2007 – 1 martie 2008 inclusiv;
k) uneltelor de pescuit tractate de tip traul şi năvod pe Dunăre şi pe braţele sale;
l) uneltelor de plasă în râurile şi lacurile naturale din zona de munte; 
m) carmacelor şi cărmăcuţelor în bazinele piscicole naturale;
n) uneltelor de pescuit din plasă monofilament;
o) setcilor, fără marcarea poziţiilor acestora şi a mărcilor de identificare;
p) utilizarea lavelor (şiruri de setci) mai lungi de 1 km şi instalarea la distanţe mai mici de 0,5 km, între lave şi minimum 0,5 km, între capetele acestora.

Art. 8 Este interzisă utilizarea uneltelor de pescuit care au dimensiunile minime ale ochiurilor de plasă mai mici de:
a) a = 30 mm respectiv, 2a = 60 mm, la uneltele de pescuit activ pentru scrumbie, inclusiv la setcile în derivă;
b) a = 20 mm respectiv, 2a = 40 mm, la uneltele de tip sac instalate la stăvilarele lacurilor litorale;
c) a = 7 mm respectiv, 2a = 14 mm, la camera de prindere a talienelor în zona 
litoralului românesc al Mării Negre;
d) a = 200 mm respectiv, 2a = 400 mm, atât în apele teritoriale cât şi în afara acestora, la setcile de calcan;
e) a = 7 mm respectiv, 2a = 14 mm, la cămaşa traulelor în Marea Neagră;
f) a = 10 mm respectiv, 2a = 20 mm, la matiţa năvoadelor de plajă;
g) a = 50 mm respectiv, 2a = 100 mm, la matiţa năvoadelor în Complexul Razim-Sinoie;
h) a = 40 mm respectiv, 2a = 80 mm, la camerele de prindere ale vintirelor şi talienelor de baltă în Complexul Razim-Sinoie şi în lacurile litorale;
i) a = 12 mm respectiv, 2a = 24 mm, la setcile de oblete în afara perimetrului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”; pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” setcile de oblete sunt interzise;
j) a = 40 mm respectiv, 2a = 80 mm, la uneltele de pescuit tip setci şi ave;
k) a = 32 mm respectiv, 2a = 64 mm, la uneltele tip năvod, vintire şi taliene de baltă.

SECŢIUNEA IV
Dispoziţii finale

Art. 9 Dimensiunile minime în centimetri ale peştilor şi ale altor resurse acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele înscrise în anexa nr. 4 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10 Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură.

Art.11 Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 191/326/2006 privind prohibiţia pescuitului în anul 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 10 aprilie 2006.

Art. 13. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale
Dan Ştefan MOTREANU

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor
Sulfina BARBU

Share daca ti-a placut

Poate te intereseaza si:

Daca ai de facut completari sau nu esti de acord scrie-ne