Ordinul 735 din 16-12-2008 privind practicarea pescuitului recreativ si sportiv

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Ordin privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ / sportiv
in bazinele piscicole naturale

Avand in vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 9.288 din 11 decembrie 2008,
in temeiul prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 199/2008, in temeiul art. 8 lit. d) si al art. 23 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura,
in temeiul art. 8 pct. C lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura,
in temeiul art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura,
in temeiul art. 7 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

O R D I N 


Art. 1.
Prin pescuit in scop recreativ/sportiv se intelege pescuitul efectuat cu undita si cu lanseta, in scop de agrement / performanta, ca o activitate individuala si necomerciala.

Art. 2.
Practicarea pescuitului recreativ / sportiv in bazinele piscicole naturale se face in baza permisului de pescuit recreativ / sportiv nominal, eliberat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

Art. 3.
In sensul prezentului ordin, sintagma „bazin piscicol natural”, are urmatoarea semnificatie:
– „bazin piscicol natural” – paraiele si raurile de munte, colinare, de ses, in regim natural sau ameliorat, baltile si lacurile naturale, lacurile litorale, lacurile de acumulare si canalele magistrale sau de navigatie, fluviul Dunarea cu bratele sale si Marea Neagra.

Art. 4.
(1) Permisul de pescuit recreativ / sportiv este un document cu regim special, inseriat.
(2) Permisul de pescuit recreativ / sportiv este nominal si netransmisibil.
(3) Permisul de pescuit recreativ / sportiv se elibereaza anual.

Art. 5.
(1) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevazut in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Culoarea permisului de pescuit are urmatoarea semnificatie:
a) rosu reprezinta permisul cu valoare integrala;
b) galben reprezinta permisul cu valoare redusa;
c) albastru reprezinta permisul gratuit.

Art.6.
(1) In cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura se infiinteaza Registrul unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi / cluburilor de pescuit sportiv si federatiilor, cu caracter administrativ.
(2) Modelul „Registrului unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi / cluburilor de pescuit sportiv si federatiilor este prezentat in Anexa nr.2.
(3) Inscrierea in Registrul unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi / cluburilor de pescuit sportiv si federatiilor se face in baza:
– documentelor de constituire;
– regulamentului privind practicarea pescuitului recreativ / sportiv pe zona sa de competenta;

Art. 7.
Persoanele imputernicite de asociatiile de pescari sportivi / cluburile de pescuit sportiv si federatii participa alaturi de personalul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si al altor institutii prevazute de lege, in actiuni de verificare a respectarii modului de practicare a pescuitului recreativ / sportiv, conform legii.

Art. 8.
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 331/2008 privind practicarea pescuitului recreativ / sportiv, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 405 din 29 mai 2008, se abroga.

Art.9.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministru,
DACIAN CIOLOS

 

Anexa nr. 1
Model de permis de pescuit recreativ/sportiv nominal

Anexa nr. 2
Registru unic de evidenta al asociatiilor de pescari sportivi/cluburilor de pescuit sportiv si federatiilor

Share daca ti-a placut

Poate te intereseaza si:

Daca ai de facut completari sau nu esti de acord scrie-ne