Campionatul National de Spinning 2009

Pentru impatimitii de spinning vine o veste buna. AVP organizeaza cea de-a patra editie a Campionatului National de Spinning 2009. Pana acum a fost stabilit calendarul competitional dupa cum urmeaza:

Etapa I
Organizator: WEST SPINNING BRIGADE

Locatie: Sarulesti
Specie: Salau
Perioada: 4-5 aprilie
Nr. locuri disponibile: 99

Etapa II
Organizator: 
AQUAMANIA FISHING CLUB
Locatie: Darvari
Specie: Salau
Perioada: 25-26 aprilie
Nr. locuri disponibile: 99

Etapa III
Organizator: 
AQUA FISHING CLUB – CUPA 3 LACURI
Locatie: Belis
Specie: Clean, pastrav
Perioada: 6-7 iunie
Nr. locuri disponibile: 99

Etapa IV
Organizator: 
ESOX SPINNING CLUB
Locatie: Colibita
Specie: Clean, pastrav
Perioada: 4-5 iulie
Nr. locuri disponibile: 99

Etapa V
Organizator: 
EAST SPINNING TEAM – WIZARD’S FISHING TEAM
Locatie: Manjesti – 370 Ha
Specie: biban
Perioada: 5-6 septembrie
Nr. locuri disponibile: 99

Etapa VI
Organizator: 
BUCOVINA SPINNING CLUB
Locatie: Rogojesti – 850 Ha
Specie: biban
Perioada: 26-27 septembrie
Nr. locuri disponibile: 99                                                   Vor puncta 5 etape din cele 6.

 

Înscrierile se închid cu 5 zile înaintea începerii concursului.

Organizatorul va anunţa cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării etapei:
– programul şi detaliile tehnice de desfăşurare (hartă, sectoare, etc)
– taxa de înscriere în concurs
– conditiile de antrenament

Un concurs va avea cel puţin trei manşe, de minim trei ore fiecare, desfăşurate pe perioada a două zile.

Click here to find out more!Toate concursurile se vor organiza obligatoriu în maniera „prinde şi eliberează”.

 

Iata si cateva din regulile de organizare a concursului

Reguli generale

Art 1. Este permisă doar folosirea momelilor artificiale – voblere, năluci suple, momeli metalice etc. Nu sunt permise momelile de tip „muscă artificială” libere, pe săltătoare sau în montaj buldo.

Art 2. Concursurile se vor desfăşura din barcă individuală cu rame. Toate bărcile vor fi dotate obligatoriu cu ancoră. Organizatorul nu este obligat să asigure bărci şi ancore concurenţilor.
Bărcile pneumatice cu o singură cameră gonflabilă nu sunt admise în concurs.
Nu sunt admise în concurs bărci cu o lungime mai mare de 4,5 m.

Art 3. Barca poate fi echipată cu motor electric. Folosirea motorului electric este permisă pe toată durata concursului.

Art 4. În timpul manşei, concurenţii nu pot pescui la mai puţin de 40 de metri unul de altul.

Art 5. Ieşirea unui concurent pe mal în timpul manşei se poate face doar în caz de forţă majoră (pierderea ancorei, deteriorarea bărcii sau a mijloacelor de propulsie, nevoi fiziologice) şi numai în prezenţa arbitrului, cu excepţia cazurilor extreme.

Art 6. Nu este permis sub nicio formă pescuitul de pe mal.

Art 7. Nu este permis accesul sau pescuitul în afara sectorului de concurs. În cazul în care un concurent este surprins pescuind în afara sectorului său, acesta va primi avertisment, iar peştii aflaţi în acel moment în posesia concurentului vor fi eliberaţi imediat de către arbitrii, fără a fi punctaţi.

Art 8. Un concurent nu poate pescui decât cu o singură lansetă, în orice moment al concursului, dar poate avea un număr nelimitat de echipamente de rezervă (lansete, mulinete, năluci etc.). Lansetele de rezervă pot fi ţinute montate la îndemână, dar cu năluca fixată de lansetă.

Art 9. Nu este permis pescuitul la trenă.

Art 10. Nu este permisă folosirea simultană pe acelaşi forfac a două sau a mai multor năluci.

Art 11. Este permisă folosirea sonarului şi a dispozitivelor de măsurare a adâncimii apei.

Art 12. Folosirea minciogului sau a gripului este permisă doar concurenţilor.

Art 13. a- O captură este considerată validă chiar dacă înţeparea a fost în exteriorul gurii.
b- Înţeparea intenţionată (japcă) din exterior a peştelui este strict interzisă.

Art 14. Peştii morţi nu punctează.

Art 15. Sarcina păstrării capturilor în stare vie, înainte de măsurare, revine în întregime concurentului.

Art 16. Nu este permisă nădirea, cu excepţia substanţelor ce se pot aplica pe suprafaţa nălucilor.

Art 17. Concurenţii nu pot primi sau schimba între ei nici un fel de echipament de pescuit în timpul desfăşurării manşei, cu excepţia bărcii, ancorei, motorului, bateriei sau a vâslelor, în caz de forţă majoră şi numai prin intermediul unui arbitru sau organizator, cu excepţia cazurilor extreme.

Art 18. Concurenţii vor aştepta semnalul de start al manşei într-o zonă neutră, într-un perimetru stabilit de organizatori.

Art 19. a- La semnalul de încheiere a manşei, concurenţii trebuie să înceteze pescuitul.
b- Dacă există peşti în dril, aceştia vor puncta numai în cazul în care sunt scoşi din apă în maximum 10 minute de la semnalul de încheiere a manşei.

Art 20. Deplasarea de la un loc de pescuit la altul , in timpul concursului , se va face obligatoriu cu ancora in barca sau in mana deasupra luciului de apa .

Art 21. Pentru a putea participa, concurenţii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, au nevoie de acordul scris al părinţilor.

Punctaj si clasament

Art 22. Pista de concurs se împarte într-un număr de sectoare egal cu numărul de manşe (trei) iar concurenţii se împart în grupe egale de minim 15 şi maxim 33 pescari. Cand numarul concurentilor nu este divizibil cu 3, concurentii ramasi se vor distribui prin tragerea la sorti a grupei.

Art 23. a- Speciile care punctează şi dimensiunile lor minime sunt: biban (15 cm), şalău (40 cm), clean (20 cm), păstrăv (20 cm).
b- Pentru fiecare peşte punctabil prins, concurentul va primi 1 punct pentru fiecare centimetru, peştii măsurându-se între extremităţi, fără a se rotunji în plus rezultatul măsurării (de exemplu, un peşte de 26,1 cm are 26 puncte, la fel ca unul de 26,9 cm).

Art 24. Dacă un arbitru scapă un peşte prins de un competitor înainte de a-l măsura, va nota aceasta în foaia de arbitraj, iar concurentul va primi un punctaj egal cu media capturilor din aceeaşi specie ale tuturor concurenţilor din sector, în manşa respectivă.

Art 25. Punctele totale acordate unui concurent într-o manşă se obţin prin cumularea punctelor fiecărei capturi (de exemplu, dacă un concurent a prins un peşte de 22,5 cm, unul de 31,2cm, altul de 36,9 cm şi încă unul de 52,6 cm, acesta va acumula 22+ 31+ 36+ 52= 141 puncte)

Clasamentul pe fiecare manşă / sector

Art 26. Pentru fiecare manşă, se face un clasament separat pentru fiecare sector. Cel care va totaliza cele mai multe puncte va avea 1 punct/manşă; locul 2 = 2 puncte, locul 3 = 3 puncte ş.a.m.d.

Art 27. Concurenţii care, într-o manşă, nu se prezintă sau nu au nicio captură primesc un loc egal cu media aritmetică a locurilor neacordate, ce corespund concurenţilor care nu au prins (de exemplu, sunt 30 concurenţi într-un sector, dintre care doar 12 au prins peşti punctabili. Primii 12 vor acumula puncte de manşă de la 1 la 12 puncte. Urmatorii 18 vor avea acelaşi punctaj (13+30)/2=22,5 puncte.). În cazul în care grupele nu sunt egale, media se va face adunandu-se la primul loc fără peşte numărul maxim de concurenţi dintr-o grupă.

Art 28. Dacă un concurent se retrage în cursul manşei, capturile făcute până în acel moment sunt valabile.

Art 29. Dacă doi concurenţi sunt la egalitate într-o manşă, ei vor fi departajaţi după numărul de avertismente primite, apoi după numărul capturilor, iar în cazul în care egalitatea persistă vor avea un punctaj egal cu media aritmetica a locurilor in cauza (de ex. Daca locurile 4, 5, 6, 7 sunt la balotaj fiecare concurent va primi 5,5 puncte/mansa, iar concurentul de pe locul 8 va primi 8 puncte).

Clasamentul final al concursului

Art 30. Clasamentul final al concursului se stabileşte prin însumarea locurilor ocupate de concurenţi în manşe. Primul loc în concurs se acordă concurentului cu numărul cel mai mic cumulat de puncte/manşă.

Art 31. Dacă în clasamentul final doi concurenţi sunt la egalitate, departajarea se face pe baza totalului punctelor aferente capturilor din concurs. Dacă egalitatea persistă, primează numărul de capturi, iar dacă egalitatea continuă, departajarea se face pe baza celei mai mari capturi.

Art 32. Rezultatele dintr-un concurs nu se omologheaza in clasamentul TavP in cazul in care 2 grupe nu prind niciun peste in câte o manşă sau daca nu puncteaza minimum 25% din concurenti.

Punctele acordate pentru Campionatul Naţional „Turneul Aventuri la Pescuit”

Art 33. În final, se stabileşte clasamentul pe puncte de etapă, care contează în clasamentul Campionatului Naţional „Turneul Aventuri la Pescuit”, după următoarea regulă: locul 1 primeşte un număr de 25 puncte; locul 2, 24 puncte; locul 3, 23 puncte; ş.a.m.d până la locul 25, care primeşte 1 punct.

Art 34. Numai concurenţii care au punctat în cel puţin o manşă pot primi puncte în clasamentul Campionatului Naţional „Turneul Aventuri la Pescuit” pentru concursul respectiv (de exemplu, dacă într-un concurs doar cinci concurenţi au prins capturi punctabile, aceştia vor ocupa locurile de la 1 la 5, primind 20 – 19 – 18 – 17 – 16 puncte în clasamentul Turneului. Celelalte puncte, de la 15, inclusiv, în jos, nu se mai acordă.)

Art 35. Fiecare concurs va avea numai anumite specii punctabile, conform programului competiţional (2 cu peşte ţintă şalău; 2 cu peşte ţintă clean, în care punctează şi păstrăvul; 2 cu peşte ţintă biban)

Art 36. În clasamentul final al Campionatului Naţional „Turneul Aventuri la Pescuit” vor puncta 5 concursuri din 6

Art 37. În caz de balotaj pentru unul sau mai mulţi concurenţi, departajarea se va face în funcţie de următoarele criterii:
• numărul de concursuri la care a participat concurentul, având întâietate cel care a participat la un număr mai mare de concursuri
• constanţa: numărul de clasări “în puncte”
• numărul de clasări superioare, se compară clasările în toate concursurile

Dacă egalitatea persistă, concurentii vor fi departajaţi după numărul de capturi prinse în total în timpul etapelor (concursurilor) la care au participat, iar apoi dupa totalul centimetrilor acumulati de-a lungul etapelor.

Declinarea răspunderii în caz de accident

Art 38. Orice ieşire pe apă implică riscuri inerente (pericol de înec etc.), pe care, este de la sine înţeles, că orice participant la concurs şi le asumă. Se recomandă tuturor concurenţilor să poarte vesta de salvare în permanenţă. Organizatorii nu pot fi traşi la răspundere în caz de accident.

Art 39. Pentru a putea participa, concurenţii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, au nevoie de acordul scris al părinţilor.

 

Regulament de arbitraj

Art.1 Arbitrajul din cadrul etapelor Campionatului Naţional de Spinning din barcă Turneul Aventuri la pescuit este asigurat de arbitrii APS (Asociaţia pescar Sportiv) pentru fiecare etapă în parte. De asemenea APS desemnează şi şeful arbitrilor.

Acreditarea arbitrilor este realizată de către Liga Română de Spinning (LRS) prin Comisia Tehnică de Disciplină şi Arbitraj (CTDA).
CTDA – Comisia Tehnică de Disciplină şi Arbitraj

Comisia Tehnică de Disciplină şi Arbitraj (numită în continuare CTDA) este compusă din câte un reprezentant al fiecărui club membru al LRS, care participă la etapa respectivă – desemnat inainte de concurs, pentru fiecare etapa in parte -, şeful arbitrilor şi preşedintele CTDA.

În situaţii excepţionale, CTDA poate interveni asupra regulamentelor (de arbitraj, de organizare, de acreditare), dar numai inainte de şedinţa tehnică.
Arbitrii

Art.2 Toţi arbitrii acreditaţi fac parte din lista oficială de arbitrii a anului competiţional de spinning în curs, publicată pe situl oficial www.lrs.ro.

1. Arbitrii acreditati nu au dreptul să participe la nicio etapă a Campionatului Naţional „Turneul AVP” din poziţia de concurent.
2. Numărul arbitrilor este stabilit astfel încât să existe un arbitru la maxim 10 concurenti.
3. Arbitrajul se face din barca si de pe mal. La finalul fiecarei manşe, la fiecare punct de intrare/iesire pe pista de concurs trebuie sa existe un arbitru.
4. Pe parcursul concursului arbitrii vor avea în sarcină şi verificarea permanentă a balizajelor de delimitare a sectoarelor de concurs şi de start/sosire

Art.3 Pe lângă vegherea asupra respectării regulamentului de competitie din partea concurentilor, arbitrii au obligatia întocmirii corecte a fiselor de arbitraj.

  • 1. Modelul fisei de arbitraj este unic pentru toate etapele TAVP.
  • 2. Fisa de arbitraj este formata din trei sectiuni identice, una destinata arbitrajului oficial, una concurentului si una organizatorului, pentru confruntarea rezultatelor inregistrate, in cazul in care acest lucru este necesar (pierderea fisei oficiale, contestatii etc.).
  • 3. Pe fisa de arbitraj sunt inscrisi numai pestii punctabili.
  • 4. Fisele vor fi stranse de arbitrii din sector si vor fi inmanate arbitrului sef pentru centralizarea rezultatelor.
  • 5. Alaturi de rubricile dedicate lungimii peştilor capturati, speciilor din care fac parte si punctelor care le revin, va exista si rubrica sanctiunilor primite de concurent.

Art.4 Brigada de arbitri este subordonată şefului arbitrilor. Acesta va organiza o sedintă tehnică înaintea începerii primei manşe din etapă pentru a se asigura că toti arbitrii sunt la curent cu regulamentul turneului AVP, cu limitele sectoarelor etc.

  • 1. Şeful arbitrilor trebuie să fie regăsit în lista de acreditare a anului competiţional în curs.
  • 2. Seful arbitrilor va asista arbitrii în cazul aparitiei unor probleme legate de încălcări ale regulamentului din partea concurenţilor. Eventualele sancţiuni vor fi aplicate de catre CTDA, în conformitate cu cele constatate de arbitru pe pista de concurs (vezi anexa cu sanctiuni).
  • 3. Şeful arbitrilor este răspunzător de bunul mers al arbitrajului şi trebuie să fie în permanenţă la curent cu evoluţiile din cele trei sectoare de arbitraj. La finalul fiecărei manşe, acesta va aduna fişele de concurs din cele trei sectoare şi le va preda organizatorului, pentru centralizare.
  • 4. CTDA primeşte contestaţiile din partea concurenţilor şi le analizează. În urma analizei, CTDA va da verdictul final.

Art.5 În cazul în care un arbitru se abate de la regulamentul Turneului AVP, CTDA poate aplica avertismente, penalizări şi eliminări (vezi mai jos).

Tipuri de sancţiuni
Pentru a păstra o evidenţă completă a tuturor măsurilor luate în conformitate cu acest cod, CTDA trebuie să introducă în rapoartele ei toate măsurile luate, sub următoarele titulaturi:

Reguli generale

Art.6 Este permisă doar folosirea momelilor artificiale – voblere, năluci suple, momeli metalice etc. Nu sunt permise momelile de tip „muscă artificială” libere, pe săltătoare sau în montaj buldo.
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU DESCALIFICARE.

Art.7 În timpul manşei, concurenţii nu pot pescui la mai puţin de 40 de metri distanta unul de celalalt. Distanta de deplasare pe langa un concurent nu este limitata – pentru cazurile in care nu este suficient loc -, dar se efectueaza numai cu acceptul concurentului pe langa care se trece si numai prin locul indicat de acesta. In cazul in care pista o permite, distanta minima de deplasare este de 30 de metri. Este interzisa apropierea la mai putin de 20 de metri de limita de sector.
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT , DUPĂ O ATENŢIONARE PREALABILĂ.

Art.8 Ieşirea unui concurent pe mal în timpul manşei se poate face doar în caz de forţă majoră (pierderea ancorei, deteriorarea bărcii sau a mijloacelor de propulsie, nevoi fiziologice) şi numai în prezenţa sau cu acordul arbitrului, cu excepţia cazurilor extreme. Arbitrul poate acorda permisiunea de ieşire pe mal a concurentului în cazurile prevăzute de regulament şi de la distanţă, nefiind obligat să se deplaseze lângă acesta.
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.9 Nu este permis sub nicio formă pescuitul de pe mal.
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU DESCALIFICARE.

Art.10 Nu este permis accesul sau pescuitul în afara sectorului de concurs. În cazul în care un concurent este surprins pescuind în afara sectorului său, acesta va primi avertisment, iar peştii aflaţi în acel moment în posesia concurentului vor fi eliberaţi imediat de către arbitrii, fără a fi punctaţi.
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.11 Un concurent nu poate pescui decât cu o singură lansetă, în orice moment al concursului, dar poate avea un număr nelimitat de echipamente de rezervă (lansete, mulinete, năluci etc.). Lansetele de rezervă pot fi ţinute montate la îndemână, dar cu năluca fixată de lansetă.
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.12 Nu este permis pescuitul la trenă.
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.13 Nu este permisă folosirea simultană pe acelaşi forfac a două sau a mai multor năluci.
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.14 Folosirea minciogului sau a gripului este permisă doar concurenţilor.
ÎN CAZUL ÎNCĂLCĂRII ACESTUI ARTICOL, ATÂT CONCURENTUL CÂT ŞI CEL CARE L-A AJUTAT FOLOSIND MINCIOGUL SAU GRIPUL VOR PRIMI AVERTISMENT.
SANCŢIUNEA ESTE VALABILĂ ŞI ÎN CAZUL ÎN CARE CEL CARE SE IMPLICĂ ESTE UN ARBITRU .

Art.15 Nu este permisă nădirea, cu excepţia substanţelor ce se pot aplica pe suprafaţa nălucilor.
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT

Art.16 Concurenţii nu pot primi sau schimba între ei nici un fel de echipament de pescuit în timpul desfăşurării manşei, cu excepţia bărcii, ancorei, motorului, bateriei sau a vâslelor, în caz de forţă majoră şi numai prin intermediul unui arbitru sau organizator, cu excepţia cazurilor extreme.
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.17 Concurenţii vor aştepta semnalul de start al manşei într-o zonă neutră, într-un perimetru stabilit de organizatori. Deplasare catre locul de start sa va face numai din zonele destinate barcilor, numai prin locurile indicate de organizator si numai cu acceptul si in prezenta arbitrilor. Pentru concurentii intarziati, deplasarea catre locul de start sau sectorul de concurs se va face numai cu acceptul arbitrilor.
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.18 La semnalul de încheiere a manşei, concurenţii trebuie să înceteze pescuitul.
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT

Art.19 Deplasarea de la un loc de pescuit la altul , în timpul concursului, se va face obligatoriu cu ancora în barcă sau în mână, deasupra luciului de apă .
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.20 Scaldatul pe sectoarele de concurs este interzis pe întreaga durată a competiţiei.
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.21 Accesul pe sectoarele de concurs, în afara manşelor, este permis numai cu un motiv întemeiat şi numai cu acordul şi sub supravegherea unui arbitru.
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.22 
Este interzisa retinerea si aducerea la masurare a capturilor mai mici cu 10 cm decat limita de masurare.
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.23 Se introduc numere de concurs pentru fiecare participant, care se vor pastra tot timpul anului competitional. Numarul va trebui sa fie expus la vedere (barca, sapca, tricou, ecuson).
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT .

Pentru sezonul în curs, numărul de concurs corespunde cu locul ocupat în clasamentul anului competiţional precedent. Pentru concurenţii nou-înscrişi, fara clasare, numerele se vor acorda de către prganizator/arbitrii , în continuarea ultimului număr acordat.

În cazul cumulului de avertismente :
– la 2 avertismente în cadrul aceleiaşi etape concurentul va fi descalificat din etapa respectivă.
– la 2 descalificări pe durata turneului concurentul va fi exclus din competieţie
– la 3 avertismente un concurent va fi pus în discuţia CTDA şi în funcţie de motivele pentru care a primit aceste avertismente poate fi suspendat din concurs pentru 1-3 etape .
Codul de conduită

SPORTIVII
Art.24 Sportivii sunt obligaţi să se prezinte la premieri în ţinută decentă.
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.25 Obscenitate audibilă
Sportivii nu au voie să folosească, pe durata întregului concurs, obscenităţi audibile în incinta locului de desfăşurare a sedinţelor tehnice, premierilor sau pe suprafaţa de competiţie (locuri de cazare-campare, de servit masa, de desfăşurare a competiţiei – luciul de apă) sub formă de atac la persoană.
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

În contextul acestei prevederi, obscenitatea audibilă este definită ca utilizare a cuvintelor cunoscute în mod obişnuit a fi obscene sau jignitoare şi pronunţare clară şi suficient de tare a acestora pentru a fi auzite de cei din jurul său.

Art.26 Abuz verbal
Sportivii nu au voie să agreseze verbal vreun arbitru, oficial , concurent, spectator sau alte persoane aflate în incinta spaţiilor amintite şi de concurs, pe durata întregului concurs.
Abuzul verbal este definit ca fiind o afirmaţie înjositoare, insultătoare, jignitoare sau ofensatoare.
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT

Art.27 Abuz fizic
Pe durata întregului concurs, sportivii nu au voie să agreseze fizic vreun arbitru, oficial, concurent, spectator sau alte persoane aflate pe suprafaţa de competiţie (locuri de cazare-campare, de servit masa, de desfăşurare a competiţiei – luciul de apă).
În contextul acestei prevederi, abuzul fizic este lovirea voită a unui antrenor, arbitru, concurent (inclusiv partener), spectator sau a altei persoane.
DACĂ O ASEMENEA ABATERE ESTE PROBATĂ, SPORTIVUL VA FI DESCALIFICAT IMEDIAT, IAR ÎN URMA ANALIZEI ÎN CADRUL CTDA SE POATE MERGE PÂNĂ LA EXCLUDEREA DIN COMPETIŢIE.

Art.28 Comportare nesportivă
Sportivii în permanenţă trebuie să aibă o conduită sportivă şi să dea dovadă de respectul cuvenit autorităţii oficialilor şi fair-play faţă de ceilalţi concurenţi, arbitri spectatori sau alte persoane.
ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT

Art.29 În cazul în care unul din concurenţi va fi surpins în timpul concursului în stare de ebrietate, acesta va fi automat descalificat.
Dacă starea de ebrietate va fi constatată înainte de începerea manşei, i se va interzice intrarea în mansă, rezultatul luat în calcul fiind cel înregistrat până la acel moment.

Art.30 Pentru abateri de la regulamentele LRS altele decât cel de concurs (acesta având clar desemnate sancţiunile în cuprinsul său), comisia de disclipină îşi rezervă dreptul de a decide asupra sancţiunilor care se impun ţinând cont şi de recomandările conducerii LRS.
ÎN CAZURI SPECIALE, NEPREVĂZUTE ÎN REGULAMNT, DECIZIA APARŢINE CTDA.

ARBITRII
SE SUPUN ACELUIAŞI COD DE CONDUITĂ CA ŞI CONCURENŢII . ÎN CAZURI SPECIALE, NEPREVĂZUTE ÎN REGULAMNT, DECIZIA APARŢINE CTDA.

Art.31 Încercarea de fraudă prin înţelegeri între arbitri şi concurenţi sau cu alţi arbitri sau influenţarea rezultatelor se sancţionează cu DESCALIFICARE ŞI SANCTIUNILE ADMINISTRATIVE ce i se cuvin.

Art.32
 Neparticiparea la o competiţie la care a dat confirmare de participare va sancţiona APS cu neplata cheltuielilor pentru o personă din corpul de arbitrii.

Art.33 Neîndeplinirea atribuţiunilor ce revin arbitrilor sau pescuitul în timpul concursului de către aceştia, precum şi exercitarea atribuţiunilor de arbitraj sub influenta alcoolului se vor pedepsi cu neplata drepturilor financiare pentru deplasarea respectiva şi retragerea dreptului de arbitraj pentru o perioada definita, funcţie de gravitatea faptei, ce va fi hotărâtă de CTDA.
Art.34 În cazul unei descalificări, un arbitru este oprit de la delegare între 2 şi 3 etape
Toate sancţiunile arbitrilor vor fi suportate din drepturile ce revin APS prin prestarea serviciului către LRS.

CTDA îşi rezervă dreptul ca în funcţie de gravitatea încălcării regulamentului de către un arbitru să recuze, să suspende sau să îi interzică arbitrarea vreunei etape din cadrul turneului.

Răspundere pe linie de disciplină
Deciziile Comisiei de disciplină vor fi transmise în scris secretarului LRS în termen de 48 de ore de la luarea deciziei şi rămânerea ei definitivă.

Secretarul LRS va avea obligaţia de a înştiinţa în scris în termen de 48 de ore persoanele şi cluburile sancţionate, precum şi de a urmări ducerea la îndeplinire a sancţiunilor acordate de CTDA.

În cadrul fiecărui club afiliat LRS preşedintele clubului va răspunde de informarea membrilor clubului în vederea respectării regulamentelor şi deciziilor CTDA.

Sportivul trebuie să fie clar informat de orice impunere a unei măsuri luate faţă de el.

Dacă se constată abateri grave de la normele civile ale statului român sau abateri grave de la normele de moralitate, petrecute atât în România cât şi în străinătate, vinovat va fi membrul LRS dovedit ca făptaş. În cazul penalizărilor sau despăgubirilor pretinse LRS în numele abaterilor făptuite de reprezentanţii săi în România şi înstrăinătate acestea vor fi imputate direct membrilor LRS găsiţi vinovaţi.

Contestaţii
CTDA este singura în măsură să judece contestaţiile şi să ia măsuri de descalificare a unui concurent, în cazul unei încălcări a regulamentului. Deciziile CTDA sunt luate prin votul majorităţii simple. În caz de egalitate votul decisiv este al preşedintelui CTDA. Clubul al cărui concurent este în litigiu nu va fi reprezentat în CTDA la discutarea cazului respectiv.

In cazul contestatiilor, contestatarul nu poate folosi un martor din acelasi club.
Orice contestaţie sau abatere de la regulament din timpul unei manşe trebuie adusă la cunoştiinţa celui mai apropiat arbitru, care va informa şesul arbitrilor şi CTDA.
După terminarea manşei, contestaţia va fi facută în scris şi numai de către părţile aflate în litigiu, direct CTDA.

Pentru ca o contestaţie să fie luată în considerare, aceasta trebuie să fie depusă în scris la CTDA, în cel mult o jumătate de oră de la afişarea rezultatelor parţiale. Taxa pentru contestaţie este de 30 LEI. Aceasta va fi înapoiată contestatarului dacă faptele din contestaţie sunt confirmate. În caz contrar, taxa revine asociaţiei organizatoare.

În cazul în care partea sancţionată printr-o decizie a CTDA se simte nedreptăţită, ea poate înainta o contestaţie către conducerea LRS, până la prima competiţie ce urmează în calendarul competiţional, după ce a primit sancţiunea (dar nu mai târziu de 14 zile de la sancţionare).

sursa: Aventuri la Pescuit

Share daca ti-a placut

Poate te intereseaza si:

Daca ai de facut completari sau nu esti de acord scrie-ne